Privacyverklaring MMC

De Magna Motor Club, gevestigd aan Ekselerbrink 60 te Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Adres:

 

Contactgegevens:


Magna Motor Club
t.a.v. Voorzitter 

Bauke Duursma

Ekselerbrink 60

7812VH  Emmen

Tel:+31615109670

Email: baukeduursma56@gmail.com
Website: https://www.magnamotorclub.nl


Functioneel Gegevensbeheerder/Privacy Expert
Deze functie en functionaris ter ondersteuning van het bestuur van de MMC wordt buiten het bestuur ingevuld om belangenverstrengeling ter voorkomen.
Deze functie wordt om niet vervuld door Bert van den Berg (Interim) of een ander persoon benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering.

 

Het Verwerkingsregister
en de gebruikte Persoonsgegevens voor de Magna Motor Club
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de MMC welke persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Contact bij vragen over het verwerkingsregister:
Ledenadministratie van de Magna Motor Club via
ledenadministratie@magnamotorclub.nl

 

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Onderzoeken of u lid kan worden / Bestuurswerkzaamheid

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 

NVT

Administratie

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  (Kleding)maat

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Producent

·   Vervoerder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

 

 

 

 

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Promotionele activiteiten (hier wordt terughoudend mee omgegaan)

 

·  Beeldmateriaal

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken

Social Media/ Website

Informeren bij calamiteit

·  Telefoonnummer naasten

 

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken

NVT

 

 

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de ledenadministratie(ledenadministratie@magnamotorclub.nl)  

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Magna Motor Club verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Gebruik van MMC beeldmateriaal door derden.

Magna Motor Club is niet verantwoordelijk voor het gebruik van, door de MMC,  geplaatst beeldmateriaal, door derden.
De MMC heeft geen enkele invloed op het beeld- en geluidmateriaal gemaakt door leden en derden tijdens de clubactiviteiten van de MMC en het gebruik en/of verspreiding van dat materiaal bijv. via social media.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Magna Motor Club gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens. Onze website en/of dienst verzameld,

behoudens cookies die geplaatst worden voor het bezoeken van de website, geen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Magna Motor Club en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Magna Motor Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@magnamotorclub.nl

 

Contactgegevens.
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:  Bestuurslid Ledenadministratie & Penningmeester
E-mail:                  
ledenadministratie@magnamotorclub.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van het privacy beleid.
De Magna Motor Club past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

reCAPTCHA.

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google ‘s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google ‘s privacybeleid vind je op deze pagina:https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.