Het Verwerkingsregister van de Magna Motor Club
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de MMC welke persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, hoelang wij deze bewaren en welke derden deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Contact bij vragen over het verwerkingsregister:
Ledenadministratie van de Magna Motor Club via
ledenadministratie@magnamotorclub.nl

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Onderzoeken of u lid kan worden / Bestuurswerkzaamheid

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 

NVT

Administratie

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  (Kleding)maat

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Producent

·   Vervoerder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Promotionele activiteiten (hier wordt terughoudend mee omgegaan)

 

·  Beeldmateriaal

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken

Social Media/ Website

Informeren bij calamiteit

·  Telefoonnummer naasten

 

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken

NVT